Fejlesztő foglalkozásaink

English songs- angol mondókák és dalok

Játékos nyelvi foglalkozás angol anyanyelvi vezetővel.
Keddenként 10.00-10.30-ig.
Játékos, mondókás, dalolós foglalkozás a Kobak Műhely Családi Bölcsődébe járó gyermekeknek. A foglalkozás nyomán a gyerekek játékosan tanulnak meg dalokat, mondókákat, természetesebben kezelik az idegennyelvi kommunikációt. Az anyanyelvi közvetítés segíti a hangzók helyes rögzülését. A pozitív közösségi élmény, az ismétlés biztonságot ad a gyerekeknek és segíti a nyelvi megfigyelést.
Foglalkozásvezető: Deborah Moss angol anyanyelvű tanár.

Kiegészítő szolgáltatásként a Szakmai Programban szabályozott módon délutáni-, hétvégi foglalkozásként is meghirdetünk English songs alkalmakat kisgyermekeknek, családoknak (Egyboglya Alapítvány weboldalán elérhető a jelentkezési felület).

 

 Alkotóka 

 Alkotó-, fejlesztő kézműves foglalkozás.
Hétfőn 10.00-10.30-ig.
Az alkotás öröme, a szem-kéz koordináció, a finommotorika-, szépérzék fejlesztése, anyagok-, eszközök ismerete fontos kisgyermekkorban. Az alkotás, kézműveskedés önmagában is fejleszt. A foglalkozáson természetes anyagokkal, eljárásokkal, népi hagyományokkal, ünnepkörökkel is ismerkednek a gyerekek.
Kiegészítő szolgáltatásként a Szakmai Programban meghatározott módon délutáni-, hétvégi foglalkozásként is meghirdetünk kézműves alkalmakat kisgyermekeknek, családoknak (Egyboglya Alapítvány weboldalán elérhető a jelentkezési felület).  

 

 Hárfás zenebölcsi

Szerdán játékos zenefoglalkozás kicsiknek.
Szerdánként 10.00-10.30-ig.
A hárfamuzsika hallgatása, együtt zenélés mellett hangszerekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek.
Foglalkozásvezető: Szederkényiné Horváth Márta zenetanár, hárfaművész https://harfarelax.hu/
Kiegészítő szolgáltatásként a Szakmai Programban meghatározott módon délutáni-, hétvégi foglalkozásként is meghirdetünk hárfás zenebölcsi alkalmakat kisgyermekeknek, családoknak (Egyboglya Alapítvány weboldalán elérhető a jelentkezési felület).  

Játékos torna

Játékos, mondókás torna kicsiknek.
Pénteken 10.00-10.30. A Kobak Műhely Családi Bölcsibe járó gyermekek számára kollégáink tartanak mozgásos foglalkozást. Mivel a mozgás a kulcsa a fejlődésnek ebben az életkorban, ezért az anyanyelvi-, szókincsfejlesztés is ezen keresztül zajlik.
A mondókák segítik a mozgás végrehajtását, a ritmus segíti a memorizálást, a mozgássor rögzülését. Az ismétlés biztonságot ad a kicsiknek és időt arra, hogy egyre ügyesebben végezzék a mozdulatokat. A gyerekek örömmel és egyre pontosabb szem-kéz-láb koordinációval végzik ezeket a mozgásos tevékenységeket.

Báb/Mese foglalkozás

Csütörtökönként a gondozó-nevelő tevékenységek keretében. Bábozva mesélünk, mesélve bábozunk a gyerekekkel. A bábozás alkalmas arra, hogy a báb bőrébe bújva megtapasztaljuk, hogy a kisgyermekek a valóságot és a mesét egymásba fonják. A bábnak mesélnek, szerepjátékoznak.
A mese fejlesztő hatását nem kell bemutatni.  A foglalkozások nyomán a gyerekek élményfeldolgozása, gondolkodása, szókincse fejlődik. 

Kiegészítő szolgáltatásként a Szakmai Programban meghatározott módon délutáni-, hétvégi foglalkozásként is meghirdetünk alkotó-, fejlesztő bábos mese foglalkozásokat kisgyermekeknek, családoknak (Egyboglya Alapítvány weboldalán elérhető a jelentkezési felület).