Bölcsi és Foglalkozások

kiscsoportos bölcsődei ellátás 2 év körüli gyerekeknek

fejlesztő foglalkozások kisgyermekeknek

 

Fabrika
Fabrika

Családi bölcsődei ellátás

közösséghez szoktatás
óvodai életre felkészítés
bölcsődei ellátás keretében fejlesztő foglalkozások
heti 5, 4, 3, 2 nap, egész-, és fél napos  bölcsődei ellátás
nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.30-16.30 óráig, igény esetén előtte/utána ügyelet megszervezésére van lehetőség

időszakos gyermekfelügyelet

Az üres férőhelyeken időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást szervezünk.

Fejlesztő foglalkozások a gondozásba ágyazva

kézműves foglalkozás

english songs-angol mondókák és dalok

hárfás zenebölcsi

báb/mese foglalkozás

játékos, mondókás torna

Jelentkezés menete

A bölcsődei beiratkozás egész évben folyamatos a szabad férőhelyek függvényében.  

A nevelési év szeptemberben kezdődik. Előjelentkezés januártól áprilisig, regisztráció szükséges.

Kérjük e-mailen jelentkezzen, melyben adja meg telefonos elérhetőségét is, illetve a felvétel okát (pl. munkavégzés, kistestvére gondozása, egyik sem). Lehetőséget biztosítunk személyes látogatásra. 

Amennyiben nincs szabad férőhelyünk, várólistára van lehetőség jelentkezni és amint üresedés adódik, értesítést küldünk. 
Várunk minden kedves családot szeretettel!

…ha munkába állsz és  kis létszámú, családias helyet keresel gyermekednek.

…ha kistestvére van és szeretnél mindkettőjüknek elegendő figyelmet adni és ő már igényli a közösséget.

…ha a fokozatosságban hiszel és azt szeretnéd, legyen elég időtök felkészülni a nagyobb közösségre, az óvodára.

…ha azt szeretnéd, hogy keveset legyen beteg, ugyanakkor az immunrendszere is erősödjön.

…ha támogató szülői, szakmai közösséget keresel.

Kapcsolat:

Erdeiné Csepregi Zsóka intézményvezető, a fenntartó Egyboglya a Családi Közösségekért Alapítvány kuratóriumi elnöke

Telefon:

+36 30 900 6228

Információk

 

Tudnivalók

A Kobak és a Kiskobak Családi Bölcsődében egész napos (7.30-16.30 óráig), fél napos (12.30 óráig ) bölcsődei ellátás keretében, 5 fős csoportokban 2 év körüli gyermekeket látunk el. 
Szakmai programunk szerint olyan gyermekeket veszünk fel bölcsődei ellátásba, ahol a gyermeket ellátó szülő munkába áll (szükséges munkáltatói igazolás) vagy kistestvért nevel (védőnői javaslat szükséges, mi adunk ehhez mintát az előzetes látogatás során). Az egyik csoportban van egy időszakos  gyermekfelügyelet férőhelyünk. Ezt arra az esetre tudjuk felajánlani, ha a családnak időszakosan van szüksége gyermekfelügyeletre, pl. édesanya tanulmányai, egyéb hosszabban tartó elfoglaltság. Van arra lehetőség, hogy olyan gyermeket is felvegyünk, aki adott év aug. 31.-ig tölti be 3. életévét, de a szülő és a gyermekorvos még nem tartják óvoda érettnek (gyermekorvos is nyilatkozik erről írásban). Ebben az esetben a Jelentkezési lap kitöltése mellett a szülőnek kezdeményeznie kell az illetékes járási hivatalnál adott év május 25-ig a gyermek óvodáztatás alóli felmentését (csatolva az óvodavezetői nyilatkozatot, gyermekorvos igazolását).
A bölcsődei és az időszakos gyermekfelügyeleti ellátásnak egyaránt feltétele a beszoktatás, mely általában 2 hét.
A családi bölcsőde ellátás feltételei (vagylagos):
– foglalkoztatás: a gyermeket eddig gondozó szülő munkáltatói igazolást mutasson be.
(akár részmunkaidőben is dolgozhat, egyéni vállalkozó is lehet).
– indokolt élethelyzet: ha kistestvér ellátásáról gondoskodik.
(elegendő a védőnői javaslat)
Időszakos napközbeni gyermekfelügyelet feltételei:
-arra az időszakra megfelelő, amikor a gyermeket ellátó szülő még/már nem dolgozik, pl. állást keres, várandós, képzésre jár. Ebben az esetben is írásbeli megállapodást kötünk az ellátásról.

A gyermekek fix napokra, pl. hétfő, kedd, szerda vagy a hét minden napján járnak hozzánk.
Munkatársaink felsőfokú végzettséggel, bölcsődei gyakorlattal rendelkeznek, szeretettel, odafigyeléssel a családdal együttműködve gondozzák, nevelik a gyermekeket.
A térítési díjról bármelyik szülő munkáltatójának ki tudunk állítani számlát, amely a munkáltató adóalapját csökkentő költségszámla (adórendszeren kívüli juttatás).
A megállapodás (családi bölcsőde/időszakos gyermekfelügyelet) köthető határozatlan időre vagy fix időtartamra.

A nyári szünetet (szabadságok kötelező kiadása, éves karbantartás) febr. 15-ig egyeztetjük a szülőkkel.
A téli zárva tartást október 15-ig egyeztetjük a szülőkkel. Általában augusztus első két hetében, valamint karácsony és újév között nem vagyunk nyitva. Igény esetén ügyeletet szervezünk.

Nevelési elveink

A családi bölcsődében az ellátott gyermekek életkorának megfelelően alakítottuk ki a helyiségeket, napirendet, tevékenységeket.
Nevelési elveink között az egyéni bánásmód, érzelmi nevelés, pozitív megerősítés, tapasztalati tanulás, egészséges életmód elsajátítása kapnak hangsúlyt. A klasszikus Pikler-bölcsődei elveket ma is érvényesnek gondoljuk: a gyermeket hagyjuk a saját tempójában fejlődni. A szobatisztálkodásnak nincsenek feltételei, nem kell szobatisztának lennie a hozzánk kerülő gyermekeknek. 
Hiszünk abban, hogy a kellő figyelem, gondoskodás, szeretetteljes elfogadás az alapja a boldog gyermekkornak.
A gyermek a család része. Munkatársaink eszerint gondozzák, nevelik a gyermekeket. A család egészét kísérjük. 
A nálunk folyó gondozó, nevelő munka célja:
– a gyermekeket biztonságos, egészséges, szeretetteljes légkör vegye körül, ahol kellő figyelmet kapnak.
– a kötődés a gyermek részéről gondozójához bizalomra épüljön. 
– fejlesztő foglalkozásaink a gyermek személyiségéből indulnak ki, nem egy kívülről rákényszerített módszertant követnek. 
– a családi bölcsőde az első családon kívüli nagyobb közösség, mely a társas kapcsolatokra, az óvodai életre készíti fel a gyermeket.
Támogató szülői, szakmai közösség kialakítására törekszünk, ezért a szolgáltatás részeként rendszeres szülőcsoport alkalmakat, egyéni szülőkonzultációkat tartunk. 

Napirend

7.30 – 9:00 Gyermekek fogadása, folyamatos reggelizés, szabad játék, beszélgetés „személyes percek”

9:00 – 9.45 Szabadjáték a szobában, egyéni támogatás

9.45 – 10.00  Tisztálkodás, tízórai

10:00 – 10.45 Kobak Műhely foglalkozások heti rend szerint, szabad játék a szobában

10.45 – 11.45 Levegőzés, játszóterezés

11.45 – 12:00 Tisztálkodás, ebédhez készülődés

12:00 – 12:30 Ebéd, gondozási tevékenységek

12:30 – 15:00 Altatás mese-zenehallgatás, pihenés

15:00 – 15:30 Ébredés, tisztálkodás, gondozási tevékenységek, uzsonna

15:30 – 16:30 Szabad játék, folyamatos hazamenetel

Igény esetén lehetőséget tudunk biztosítani a nyitva tartási időn túli gyermekfelügyeletre, azonban rendszeresen, a napi 6-8 óránál több közösségben tartózkodást nem javasolunk a ennek a korosztálynak.

Házirend

A házirend kialakításával igyekeztünk a gyerekek, családok, munkatársaink szükségleteire, jogaira maximálisan tekintettel lenni.
Fő szempontunk a gyermekek biztonsága, kiszámítható működés, rugalmas egyéb szolgáltatások kialakítása volt.
A megállapodás megkötésével egy időben egy papír alapú házirendet a szülők rendelkezésére bocsátunk.
Letölthető, hatályos házirend: https://kobakmuhely.hu/wp-content/uploads/2022/10/HAZIREND-2022_hatalyos.pdf